Individuel terapi, Parterapi og Par-tjek

Lukket for tilgang

Jeg starter desværre ikke nye forløb, da jeg snart går på barsel. 

Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi til voksne og unge over 18  år. 

Hvad kan man fx få hjælp til?
 • Angst der begrænser mig
 • Fortiden som stadig påvirker mig (som mobning, at være udsat for overgreb, voldtægt, omsorgssvigt, biluheld etc)
 • at jeg har svært ved at knytte mig til andre
 • at jeg har svært at håndtere mine følelser
 • at jeg overvældes af selvkritik og dårligt selvværd
 • at det er svært at mærke mig selv og mister kontakten til min krop
 • stress reaktioner efter en belastning i privatlivet eller på arbejdspladsen
 • depressive tilstande
Tilgang til traumer?

For mig er det vigtigt at det hele foregår i dit eget tempo. Det er vigtigt at vi starter med at etablere tryghed hos dig og opbygge ressourcer til at arbejde med selve traumet – såfremt du ønsker det.

I mit arbejde med senfølgeramte der var udsat for overgreb som børn, arbejdede vi sammen fx med at sætte grænser, at håndtere følelser, at udvikle tillid til dem selv og andre, at opleve omsorg for dem selv osv., inden vi arbejdede med selve traumet. Metodisk kan jeg trække på både kogntive og dynamiske terapiformer, så terapien bliver tilrettelagt til netop dig.

Når/hvis du er klar til at arbejde med traumet, vil vi undersøge hvilken fremgangsmetode der er mest hjælpsom for dig. Det kunne være EMDR, som af WHO anbefales som metode til behandling af traumer. Du kan læse mere om EMDR her: https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

Hvad koster det?
Individuel terapi (50 min): 1100 kr
Individuel terapi (85 min): 1600 kr.
Individuel terapi med studierabat (50 min): 900 kr.
Individuel terapi med studierabat (85 min): 1400 kr.
Hvad med afbud?
Afbud må altid meldes på forhånd og senest dagen før kl. 12.00 enten via SMS til 93 93 97 80 eller via email psykologmoelstedbach@protonmail.com.
Ved udeblivelse eller afbud efter denne frist faktureres du for det fulde beløb for samtalen, også ved sygdom.
Skulle du blive forhindret i et fysisk fremmøde grundet coronaomstændigheder (men i øvrigt er frisk til samtalen) kan jeg i stedet tilbyde en videokonsultation.
Tilskud til terapi?

Mange har en sundhedsforsikring fx gennem deres arbejde, og i mange tilfælde har man frit psykologvalg så længe psykologen er autoriseret.

Jeg samarbejder også med Prescriba og modtager klienter derigennem. Er du henvist via Prescriba, bliver du kontaktet af mig ang. booking af tid. Har du brug for at ændre din tid, bedes du kontake mig, og vi vil sammen finde en ny tid. Hvis man er henvist via Prescriba, har man derfor desværre ikke mulighed for at benytte sig af min onlinekalender. 

Jeg samarbejder med Sygesikringen Danmark, så er du medlem kan du her se, hvorvidt du kan få i tilskud og hvor meget tilskud du kan få: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Jeg kan ikke tage imod en lægehenvisning, da jeg ikke har ydernumer, men du kan hos mig komme i gang med terapi uden ventetid.

Kun unge over 18 år?

Jeg har erfaring med at arbejde med unge fra 14 år og op, men mener at det er bedst for unge under 18 år at se en psykolog som er mere specialiseret end mig i dette felt. Jeg kan anbefale at man finder en børne-unge psykolog til at varetage sit forløb.

Parterapi

Jeg tilbyder parterapi til voksne og unge over 18 år. 

Hvilke problemer kan parterapi fx afhjælpe?
 • Vi skændes og har mange problemer
 • Vi længes efter mere intimitet
 • Vi bliver ensomme sammen
 • Vi føler os fastlåste, og ser den anden som den der skal ændre sig
 • Vi får ikke talt om de vigtige ting, for det er for ømt
 • Vi har såret hinanden, og der har været utroskab.
 • Vi oplever utryghed i parforholdet
 • Vi gør hinanden kede af det
 • Vi er begyndt at opgive håbet om at det bliver godt igen mellem os
Tilgang til parterapi?

Jeg hjælper jer med at blive tryggere ved at dele svære ting mellem jer, og at opdage de mønstre som I bliver fastlåst i.

Jeg hjælper jer med at få øje på det som I sætter pris på ved jeres partner, og at finde vejen tilbage til omsorgen for hinanden.

Jeg arbejder ud fra EFT – Emotions fokuseret parterapi. Der er tale om en egentlig forandring i jeres parforhold og jeres måde at tilgå hinanden og ikke blot generelle kommunikationsråd.

Hvad koster det?
Parterapi  (85 min): 1600 kr
Hvad med afbud?
Afbud må altid meldes på forhånd og senest dagen før kl. 12.00 enten via SMS til 93 93 97 80 eller via email psykologmoelstedbach@protonmail.com.
Ved udeblivelse eller afbud efter denne frist faktureres I for det fulde beløb for samtalen, også ved sygdom.
Skulle I blive forhindret i et fysisk fremmøde grundet coronaomstændigheder (men i øvrigt er frisk til samtalen) kan jeg i stedet tilbyde en videokonsultation.
Hvad, hvis man er usikker på om man ønsker parterapi?

Jeg ved at det kan være svært at tage skridtet henimod parterapi. Faktisk viser forskning fra 2014 at par med større udfordringer i gennemsnittet venter seks år med at opsøge parterapi efter at de har erkendt at der er store problemer i parforholdet.

Tilgengæld er det nemmere at samarbejde om at få parforholdet tilbage på ret kurs, jo før man henvender sig.

For mange vil det give mening at starte med et Par-tjek der kan give et eftersyn på parforholdet.

Så mit råd til jer er, at tage en god snak om sammen, hvad I ønsker for jeres parforhold og om I tror at I kunne have brug for hjælp i denne sammenhæng.

Er parterapi eller par-tjek for stort et skridt, så kan jeg anbefale at I starter med at købe en bog I sammen kan læse og begynde at tilnærme jer hinanden. Jeg kan anbefale “Hold mig” af Sue Johnson eller “Pas på parforholdet” af Mattias Støvlen Due.

Par-tjek

Jeg tilbyder par-tjek til voksne og unge over 18 år. 

Hvad er et Par-tjek?

Par-tjek er et evidensbaseret forebyggende koncept til parforhold. Ligesom vi jævnligt får tjekket vores tænder og kørt bilen til service er et Par-tjek en måde at tage temperaturen i parforholdet og forebygge større udfordringer.

Par-tjek er inspireret af det amerikanske koncept “Marriage Check-up” der er udviklet af psykologen James Cordova. Det er blevet tilpasset til skandinaviske forhold af Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.

Der findes derfor både internationale studier af effekten af “Marriage Checkup” og nationale studier af effekten af Par-tjek. Begge med opmuntrende resultater, Par-tjek har positiv indvirken på parforholdstilfredshed, følelsesmæssig intimitet og positiv responsitivitet overfor vores partner.

Hvordan foregår et Par-tjek?

Par-tjek udgøres af besvarelse af et online spørgeskema (tager ca. 40-60 min.) og derefter to samtaler med mig: en undersøgelsessamtale og en feedbacksamtale.

Det optimale vil være, hvis man kan booke undersøgelsessamtalen ca. 2-3 uger ud i fremtiden, så man begge har tid til at få besvaret spørgeskemaet, og feedbacksamtalen ca. 1 uge efter undersøgelsessamtalen.

Hvad koster det?

Et Par-tjek koster 3.500 kr. alt inkl.

For dette beløb får I et spørgeskema, 2 x 90 minutters samtale med en mig som certificeret Par-tjek-vejleder samt en personlig feedback-rapport. Den første samtale er undersøgelsessamtalen og den næste er feedbacksamtalen. 

Par-tjek i medierne

I dette afsnit i programmet “Sundhedsmagasinet” kan man se et eksempel, på hvordan et par oplever et Par-tjek. 

https://www.dr.dk/drtv/episode/sundhedsmagasinet_-lysten-mangler-i-lem_56906 

I denne artikel gives et hurtigt indblik i Par-tjek og den danske forskning. 

https://www.dr.dk/levnu/parforhold/ny-forskning-parforholdet-bliver-bedre-naar-det-faar-et-service-eftersyn 

Hvad, hvis nu at jeg er i tvivl om jeg ønsker terapi?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. Det er helt almindeligt at det kan være svært og ambivalent at søge hjælp til sine udfordringer. Jeg har telefontid mandag, og her kan du med fordel kontakte mig for et uforpligtende kort opkald, hvor vi kan tale om din situation. 

 

Ring

93 93 97 80

Email

psykologmoelstedbach@protonmail.com

Adresse

Psykologerne

Østergade 33, 3. sal.

8000 Århus C

Psykolog Iben Mølsted Bach

93 93 97 80 – psykologmoelstedbach@protonmail.com