Parterapi og Par-tjek

Oplever I udfordringer som er blevet uoverskuelige?

Er konflikterne vokset og intimiteten blevet mindre?

 

 

 

Oplever I?

 • Tilbagevendende konflikter?
 • Undgåelse af at vise sårbarhed i parforholdet? 
 • Er det blevet utrygt mellem jer? 
 • At det bliver svært at opleve partneren som hjælpsom og i højere grad oplever partneren som den der fx kritiserer, trækker sig, stiller urimelige krav, forsvinder i nærværet eller nedprioriterer parforholdet? 
 • At det er svært at stole på hinanden?
 • At stå på en skillevej, hvor I har behov for hjælp i en svær livssituation?
 • Skader på tilliden efter utroskab?
 • Mangel på intimitet i parforholdet og at det seksuelle er blevet svært?
 • Håbløshed efter gentagne forsøg på at finde vejen til trivsel i parforholdet?

 

Mange par der har glæde af parterapi kan svare ja til disse spørgsmål

Har I besluttet jer for at samarbejde for en bedre trivsel i parterapi?

Tilbud om reduceret pris i parterapi

Lige nu er der en ledig plads hos mig til et par som ønsker et struktureret parterapeutisk forløb til reduceret pris. Tilbuddet gælder i 2022.
Min tilgang:
 • Terapiformen tager afsæt i den nyeste forskning og viden inden for relationer.
 • I vil opleve i parterapien at vi sammen udforsker, hvad der kan blive aktiveret i jer hver især, når noget bliver svært. I vil få en bedre forståelse for det mønster der udspiller sig mellem jer og skaber afstand mellem jer. I vil opleve at I kan tage skridt henimod et tryggere parforhold.
 • Jeg har flere års erfaring med at arbejde med mennesker der står et svært sted i livet og bærer svære oplevelser med sig. Jeg er vant til at arbejde med svære følelser og konfliktfyldte relationer. 

Strukturen i forløbet:

 • Forud for første samtale, vil jeg først sende et spørgeskema til jer begge, som I udfylder inden den første samtale. Spørgeskemapakken tager ca. 1 time at udfylde og betyder at jeg har mulighed til at lære jer, jeres styrker og udfordringer lidt at kende allerede inden I sætter jer i venteværelset. Jeg vil hjælpe jer med at bringe den viden ind i det fælles rum.
 • Første parsamtale, hvor jeg lærer jer bedre at kende og begynde med jeres hjælp at forstå noget om det mønster som I kommer ind i, når det bliver svært mellem jer. Jeg vil også rigtig gerne kende til jeres styrker som par, og det som har draget jer mod hinanden i starten af parforholdet.
 • Anden samtale består af to individuelle samtaler med jer begge på ca. 30 min., og så runder vi af i fælleskab. I de individuelle samtaler får I mulighed for at fortælle mig mere om jeres baggrund og det som har præget jer og den måde I indgår i parforholdet på etc. Jeg vil hjælpe jer med at bringe den viden ind i det fælles rum.
 • Tredje, fjerde og femte parsamtale foregår fælles, hvor vi arbejder videre med jeres mønster, hvilket hjælper jer til at forstå hinanden bedre og øge den følelsesmæssige nærhed mellem jer.
 • Sjette og afsluttende parsamtale, hvor vi fælles taler om jeres forløb og oplevelse af udbytte. Vi kan også her tale om, hvilke behov og ønsker I har for terapi/anden opfølgning herefter.

Praktisk:

 6 samtaler á 85 minutter

50 % rabat, dvs. 750 kr. pr. samtale (alm. pris 1500 kr)

Kriterier for at komme i betragtning:

 • I ønsker begge relationen til jeres kæreste/ægtefælle
 • I er villige til at arbejde med jer selv
 • I er villige til at lade jer filme i parterapien (til supervisionsbrug)
 • I kan forpligte jer til hele forløbet (6 gange)

Lyder det interessant for jer?

Kontakt mig på psykologmoelstedbach@protonmail.com eller på 93 93 97 80

“Vi oplevede i parterapien at Iben var god til at høre, hvad vi siger og hvordan vi egentlig har det. Når Iben blev i tvivl, så fik hun spurgt ind. Så vi synes at hun var god til at komme ind til kernen af problemet. Det kan synes lidt basalt, men det var faktisk nogle ret anderledes samtaler vi fik om det svære. Derhjemme siger man meget, men når Iben lige samler op på det man har sagt, så føler man sig virkelig genkendt, set og hørt. 
Det er som om at vi lidt i parterapien genmøder hinanden. Det er vigtigt med et trygt rum, hvor man kan dele sine usikkerheder og tvivl. Vi oplevede at kunne være mere i frygten og dele den. 
I starten kunne vi godt tænke at vi jo ikke er i en midtvejskrise eller slår på hinanden. Men parterapien har vist os at vi ikke behøver vente med parterapien, til at det står slemt til mellem os. Hvis vi skulle lave noget om, så skulle vi have opsøgt parterapi noget før”
M&C

Parterapi

Jeg har en stor viden om dynamikker i parforholdet, og hvordan vi kan blive fastlåste i ubehagelige mønstre. Jeg tilbyder trygge rammer for, hvordan I kan tage de første skridt henimod hinanden og tale sammen om de sårbare emner på en ny og tryg måde. Jeg har erfaring med at arbejde tilknytningsbaseret, og benytter dette i min tilgang til par. Det betyder, at jeg fokuserer på at hjælpe jer til at få følelsesmæssig kontakt til hinanden og ikke blot anviser regler for kommunikationsmetoder.

Når noget bliver svært mellem os i parforholdet, har vi brug for at vide og mærke at vores partner er der for os. Vi har brug for at føle et klart ja på disse spørgsmål – Er du der for mig? Kan jeg regne med dig? Er jeg vigtig for dig?

Vi ved fra forskningen, hvor betydningsfuld tilknytningen mellem barn og omsorgsperson er, og forskningen har yderligere vist at på samme måde er tilknytningen til vores romantiske partner af stor betydning.

Der kan være mange grunde til at der er kommet en kløft mellem jer, og at I oplever svære udfordringer. Måske har den ene part trukket sig, måske føler I begge håbløshed. Måske du føler dig angrebet/kritiseret af din partner og oplever at din partner tager fejl. Måske den ene af jer har oplevet en svær barndom eller været i et voldeligt parforhold tidligere, og nu er utryg i tilknytningen. Måske er der sket skader på tilliden mellem jer, hvor der har været utroskab. Uanset jeres dynamik, så kan der skabes forandring. Første skridt er at række ud efter hjælpen.

Når I booker en tid til parterapi hos mig, vil I først få tilbud om at besvare et omfattende online spørgeskema hver især (tager ca. 40-60 minutter at udfylde). Spørgeskemapakken hedder AIRR, og betyder Assessment Inventories on relationship Risk and Ressources. Det betyder at jeg har mulighed til at lære jer, jeres styrker og udfordringer lidt at kende allerede inden I sætter jer i venteværelset. Det kan give en tryghed for jer at jeg har den viden og være en anledning for jer selv til at reflektere over jeres parforhold inden I kommer i parterapien. Jeg vil hjælpe jer med at bringe den viden ind i det fælles rum.  Såfremt I foretrækker at vente eller helt undlade at udfylde spørgeskemaet, er det naturligvis også helt i orden.

Når I første gang møder op hos mig i parterapi, vil vi typisk starte med en fælles samtale. Jeg vil i den første samtale lære jer bedre at kende, og begynde med jeres hjælp at forstå noget om det mønster som I kommer ind i, når det bliver svært mellem jer. Jeg vil også rigtig gerne kende til jeres styrker som par, og det som har draget jer mod hinanden i starten af parforholdet.

 

Vælger I at opsøge mig, så vælger I en psykolog der prioriterer parterapien som speciale. Det betyder at jeg i 2021 blev par-tjek certificeret ved Center for Familieudvikling, tog et to-dages kursus hos Lone Algot Jeppesen (een af de førende inden for dette felt), og har været til supervision hos Lone efterfølgende. Jeg har i 2022 valgt en 1-årig efteruddannelse hos Lone Algot Jeppesen, hvor jeg intensivt fokuserer på parterapien til glæde for de par der går i terapi hos mig.

Min erfaring viser, at når vi har det svært i vores parforhold, så dannes der ofte et mønster, hvor den ene opsøger, og den anden trækker sig…

Den opsøgende

Den der opsøger vil typisk opleve en variant af: 

– Jeg er alene om at tage ansvar for vores parforhold. Det er mig som taler om parterapi, min partner virker ligeglad.

– Jeg kan ikke regne med at min partner gør som vi har aftalt,  og jeg må minde min partner om det som er vigtigt for mig – igen og igen.

– Jeg bryder mig ikke om at kritisere min partner, men føler at jeg tit ender med det. 

– Det er svært at få talt om de svære ting. Jeg må virkelig insistere, for ellers går min partner midt i de vigtige samtaler, eller min partner bliver tavs. 

– Nogen gange har jeg lyst til at give op, for det er smertefuldt at føle at jeg er den eneste som kæmper for vores parforhold.

 

 

Den tilbage-trækkende

Den der trækker sig vil typisk opleve en variant af:

– Jeg kan aldrig gøre det godt nok

– Min partner kritiserer mig og stiller krav. Jeg oplever at det er svært at være i en konflikt, så jeg trækker mig 

– Jeg er bange for at fejle, og at jeg aldrig kan leve op til min partners krav 

– Jeg kan blive tavs eller undvigende, og jeg oplever min partner som een der forfølger mig 

– Jeg orker ikke mere konflikt, så jeg prøver at bevare den gode stemning og undgå de svære emner.

 

De fleste oplever fra tid til anden konflikter og udfordringer i parforholdet. For at passe godt på sit parforhold, kan man med fordel benytte sig af

Par-tjek.

Par-tjek

En god måde at tage temperaturen

Par-tjek er en god måde at gøre status i parforholdet. De fleste parforhold vil på et tidspunkt opleve vanskeligheder – hvilket er helt almindeligt. Et par-tjek kan sammenlignes med et tjek hos tandlægen, hvor mindre problemer forebygges og der vurderes passende indsats for større problemer.

Tidlig identifikation af udfordringer

Med et Par-tjek får I tidlig identifikation af vanskeligheder og forslag til interventioner. I får en struktureret feedback rapport, der giver et godt overblik over hvilke tiltag der kan være gavnlige for netop jeres parforhold.

Fremmer langvarig sundhed i parforholdet

Par-tjek har vist at fremme langvarig sund i parforholdet og styrker intimiteten mellem jer. Par-tjek hjælper par med at stå skulder mod skulder om problemerne. I vil blive hjulpet til at gå hinanden imøde med medfølelse og empati i stedet for bebrejdelse.

Par-tjek er lettilgængeligt for par

Der ses et paradoks, hvor mange par enten vurderer, at de ikke har behov for hjælp, eller at det er for sent at søge hjælp. Par-tjek er en nænsom måde for et par at få set på deres udfordringer og samtidigt få boostet sine styrker som par.

Psykolog Iben Mølsted Bach

93 93 97 80 – psykologmoelstedbach@protonmail.com